กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 1 รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 1 ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียนที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ครับ

Loading