วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ​นักเรียน​ห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​
ระดับภาคตะวันออกผ่านระบบออนไลน์​ google​meet