วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา